Unos troškova

Pomoću opcije „Dodaj trošak“ moguće je dodati druge troškove putovanja.

Opcija „Ulazi u izračun“ se koristi za označavanje troškova koji ulaze u ukupni obračun putnih troškova. Ukoliko se unosi trošak koji je potrebno prikazati na putnom računu, ali se financijski ne uzima u obzir kod ukupnog obračuna troškova- opciju je potrebno „odznačiti“.

Pomoću padajućeg izbornika, potrebno je odabrati vrstu troška, te unijeti iznos i valutu.

Pomoću funkcije  „Dodaj dokument“ moguće je svakom trošku pridružiti fotografiju računa po kojem je taj trošak nastao.

Opcija Dodaj trošak omogućava dodavanje neograničenog broja troškova.