TEHNIČKI PREDUSLOVI

PORTAL

Podržani internet pretraživači (verzije): IE (9,10,11), Chrome (nedavni) Firefok (najnoviji), ivica (13,14), Safari (7-10),

MOBILNI UREĐAJ

Podržane verzije Androida:

Android 4.2 ili noviji

Drugi preduslovi:

  • Povremeni pristup internetu mora biti omogućen za svu komunikaciju i nesmetan rad aplikacije
  • Korisnik mora da dozvoli aplikaciji da pristupi njihovoj lokaciji
  • Dizajn je optimizovan za uređaje od 4-5,5 inča.
  • Uređaj mora imati kameru (za fotografisanje računa o putnim troškovima)

Tehnički preduvjeti GOOMA sustava dostupni su u .pdf obliku klikom na link:  TEHNICKI_PREDUVJETI_GOOMA