Razine odobraenja

Dodavanje novog nivoa odobrenja se vrši pomoću znaka PLUS, a promena pozicije nivoa odobrenja može se izvršiti pomoću strelica GORE i DOLE. Dodavanjem novog nivoa otvara se obrazac za unos:

Opis polja:

 • Naziv odobravanja – naziv će se u procesu odobravanja pojavljivati na toj razini.
 • Osobe i grupe – Osobe i grupe koje imaju pravo odobriti tu razinu odobravanja (nije potrebno upisati ukoliko je označeno polje „Odobrava nadređeni“)
 • Likvidator – odgovorna osoba čiji potpis će se pokazati na razini odobravanja
 • Odobravatelj – odgovorna osoba čiji potpis će se pokazati na razini odobravanja
 • Nadređeni može odobriti – Označiti polje ukoliko nadređeni od podnositelja odobrava ovu razinu. Pravo odobravanja će naslijediti i njegov zamjenik ukoliko je definiran u tablici „Upravljanje korisnicima“.
 • Šalji mail – potrebno odobriti – Ukoliko je potrebno poslati notifikaciju osobi/grupi koja odobrava ovu razinu, potrebno je uključiti ovo polje. Unosi se Naslov maila, primatelji (korisnici ili grupe), te tekst maila. U naslovu i tekstu maila moguće je koristiti supstitute koji se pojavljuju prilikom prelaska kursora preko teksta. Unutar polja primatelji, moguće je isto tako koristiti supstitute:
  • Nadređeni
  • Zamjenik nadređenog
  • Podnositel

Opis polja:

 • Ime odobrenja – Ime će se pojaviti na tom nivou u procesu odobravanja.
 • Lica i grupe – Lica i grupe koje imaju pravo da odobre taj nivo odobrenja (nije potrebno unositi ako je označeno polje „Odobreno od pretpostavljenog“)
 • Likvidator – odgovorno lice čiji će se potpis pojaviti na nivou odobrenja
 • Odobravalac – odgovorno lice čiji će se potpis pojaviti na nivou odobrenja
 • Nadređeni može da odobri – Označite polje ako nadređeni podnosioca zahteva odobrava ovaj nivo. Pravo odobrenja naslediće i njegov zamenik ako je definisan u tabeli „Upravljanje korisnicima“.
 • Pošalji poštu – potrebno je da se odobri – Ako treba da pošaljete obaveštenje osobi/grupi koja odobrava ovaj nivo, potrebno je da uključite ovo polje. Unesite naslov e-poruke, primaoce (korisnike ili grupe) i tekst e-poruke. U naslovu i tekstu e-pošte moguće je koristiti zamene koje se pojavljuju kada se kursor pomeri preko teksta. Unutar polja primalaca takođe je moguće koristiti zamene:
  • Superior
  • Zamenik pretpostavljenog
  • Podnosilac
 • Šalji mail odobren – Ako je potrebno poslati obaveštenje kada je ovaj nivo odobren, potrebno je uključiti ovo polje. Unesite naslov e-poruke, primaoce (korisnike ili grupe) i tekst e-poruke. U naslovu i tekstu mejla moguće je koristiti zamene koje se pojavljuju kada se kursor pomeri preko teksta. Unutar polja primalaca takođe je moguće koristiti zamene:
  • Superior
  • Zamenik pretpostavljenog
  • Podnosilac
 • Pošalji poštu – odbijeno – Ako treba da pošaljete obaveštenje kada je ovaj nivo odbijen, potrebno je da uključite ovo polje. Unesite naslov e-poruke, primaoce (korisnike ili grupe) i tekst e-poruke. U naslovu i tekstu mejla moguće je koristiti zamene koje se pojavljuju kada se kursor pomeri preko teksta. Unutar polja primalaca takođe je moguće koristiti zamene:
  • Superior,
  • zamenik pretpostavljenog,
  • Podnosilac
 • Pošalji mail – ispravka – Ako je potrebno poslati obaveštenje kada je zahtev potrebno ispraviti, ovo polje mora biti uključeno. Unesite naslov e-poruke, primaoce (korisnike ili grupe) i tekst e-poruke. U naslovu i tekstu e-pošte moguće je koristiti zamene koje se pojavljuju kada se kursor pomeri preko teksta. Unutar polja primalaca takođe je moguće koristiti zamene:
  • Nadređeni,
  • Zamjenik nadređenog,
  • Podnositelj

Nije moguće potvrditi nivo odobrenja ako nisu popunjena sva obavezna polja.

Po završetku kreiranja varijante procesa odobravanja, šema odobrenja mora biti sačuvana.