Obračun

Po spremanju putnog računa, sustav će obračunati sve troškove prema izračunu kako je navedeno.

U izračunu i ispisu računa, program razdvaja svaku stavku koja se posebno obračunava. Tako je, primjerice, u ovom izračunu zasebno navedeno koliko dnevnica je umanjeno za 30%, a koliko za 60%, te su na kraju dodani dodatni troškovi i predujam.