Prikaži put na karti

Ukoliko je vožnja kreirana putem mobilne aplikacije, moguće je pomoću ove opcije prikazati prijeđeni put na karti.