Kreiranje putnog računa

Po povratku sa puta potrebno je napraviti putni račun. U zaglavlju je potrebno odabrati opciju Putni račun (poslije puta).

Datum obračuna, upisuje se automatski sa datumom završetka puta i određuje tečaj valute u slučaju izračuna inozemnih troškova prema srednjem tečaju HNB-a na taj dan.