Postava vrsta troška- pregled, editiranje i dodavanje vrsta troškova

gooma_vrsta troška

Opcija unosa dodatnih troškova na putnom računu otvara padajući izbornik sa predefiniranim vrstama troškova: smještaj, prijevozno sredstvo, cestarina, gorivo, parking, reprezentacija, dnevnica-domaća, dnevnica-ino, kilometraža i ostalo.

U ovom modulu moguće je editirati i dodavati vrste troška. Vrstu troška nije moguće izbrisati ukoliko je već korištena na nekom zapisu (putnom računu).

Moguće je unijeti neograničen broj vrsti troška. Također je moguće unijeti neograničen broj različitih oznaka (šifri) za jednu vrstu troška. Dakle, jedna vrsta troška može imati više oznaka koje će se razlikovati prema kontu na koji se knjiže. Na ovaj način je moguće unaprijed pripremiti podatke za popunjavanje JOPPD obrasca te olakšati analize troškova.