Administracija

Unutar administratorskog modula, vrše se postave:

  • Odobravanje  – popis u kojem se definiraju razine odobravanja
  • Upravljanje korisnicima – otvaranje i editiranje korisnika, te definiranje prava i hijerarhijske strukture
  • Upravljanje vozilima- pregled unesenih vozila i dodavanje novih
  • Postava vrsta troška- pregled, editiranje i dodavanje vrsta troškova
  • Šifra neoporezivog primitka- dodavanje oznaka za JOPPD obrazac
  • Mjesta troška- pregled i dodavanje mjesta troška
  • Nositelji troška- pregled i dodavanje nositelja troška
  • Izvještaji- pregled ukupnih putnih troškova prema filterima za željeno razdoblje, korisnika, te mjesto ili nositelja troška.
  • Praćenje puta- pregled korisnika koji su trenutačno na službenom putu.
  • Postavke organizacije- postavke koje su na razini organizacije.