Ne. Gooma bilježi prijeđene kilometre i vrijeme SAMO u trenutku kada pokrenete START.