Ne. Aplikacija normalno radi i snima iako nije prikazana na ekranu.