Ovo je normalna poslovna situacija. Gooma izračunava pređene kilometre na osnovu stvarne rute, ali takođe čuva planirane lokacije.