To je normalna poslovna situacija.  Gooma računa prijeđene kilometre na temelju stvarnog puta ali čuva i planirane lokacije.