Početni ekran

U podnožju prikaza nalazi se izbornik sa opcijama:

  • Izvještaji,
  • Putovi,
  • Profil,
  • Više.