Loko vožnja – snimanje puta

Po odabiru nove loko vožnja potrebno je označiti Start. Ukoliko nije uključen pristup lokaciji na mobilnom uređaju, aplikacija će zatražiti uključivanje i prikazati obavijest o nemogućnosti nastavka procesa bez aktivne lokacije na uređaju.

Zatim se otvara prozor za unos podataka:

Aplikacija automatski nudi početnu lokaciju– adresu na kojoj se nalazi vozilo. Po odabiru vozila, potrebno je unijeti svrhu putovanja (obavezno polje) i odabrati opciju Potvrdi.

Sada prikaz izgleda ovako:

Po odabiru opcije Pauza nudi se mogućnost izbora za Pauzu i Kraj putovanja.

Isto se može odabrati i na statusnoj traci uređaja.

Po izboru opcije Pauza otvara se prozor gdje se automatski upisuje lokacija na kojoj se nalazi vozilo i prijeđena udaljenost.

Pauza se koristi za slučajeve stop mjesta unutar jedne loko vožnje, tj. ukoliko je potrebno pratiti više posjećenih lokacija na jednoj turi.

Po odabiru opcije Kraj otvara se prozor sa upisanom završnom lokacijom na kojoj se nalazi vozilo, početnim stanjem brojila na početku puta, završnim stanjem brojila na kraju puta, te prijeđenom udaljenosti na zadnjoj etapi puta (od zadnje pauze, ukoliko je bilo pauze).