Evo kako izgraditi dobar sustav nagrađivanja i motivacije zaposlenika

Nagrađivanje zaposlenika za dobre rezultate i učinkovito rješavanje poslovnih zadataka pomaže u rješavanju brojnih problema vezanih uz područje ljudskih resursa.  Uz to, kvalitetan sustav nagrađivanja povećava i motivaciju zaposlenika.  Upravo zato, svaka tvrtka treba razviti kvalitetnu strategiju nagrađivanja koja obuhvaća i materijalne i nematerijalne nagrade.

Ipak, tvrtke prije svega moraju prepoznati što točno motivira njihove zaposlenike. Naime, motivacija je glavni razlog dobrih ili loših rezultata u obavljanju poslovnih zadataka. Uz to, ako su vaši zaposlenici zadovoljni radnom atmosferom te motivirani i klijenti će biti zadovoljniji, što pozitivno utječe na poslovanje čitave tvrtke.

Kako onda izgraditi kvalitetan sustav motivacije i nagrađivanja zaposlenika? Jedna od načina je krenuti sa jedinstvenim sustavom nagrađivanja koji se odnosi na čitavu tvrtku. Nakon toga, potrebno je dodatno razraditi detaljni sustav vezan uz svaki pojedini odjel.

Izvršavanje zadataka i ponašanje zaposlenika

Uspješan sustav motivacije i nagrađivanja zaposlenika prepoznaje dvije osnovne vrste njihovih aktivnosti; izvršavanje poslovnih zadataka i ponašanje. Uspješnost u izvršavanju zadataka je jednostavnije ocijeniti, jer je ona izravna poveznica između ciljeva koje postavljate pred njih i konačnog rezultata koji ostvare.

S druge strane, nagrađivanje karakterističnog ponašanja koje je doprinijelo poslovanju tvrtke je puno veći izazov. Stoga, morate jasno definirati koje vrste ponašanja zaposlenika zaslužuju nagradu. Primjerice, vrednujete li dolazak na posao prije početka radnog vremena i prekovremene radne sate? Nagrađujete li ih kada iznose prijedloge kako uspješnije i učinkovitije obavljati radne zadatke? Drugim riječima, morate jasno odrediti nagrađujete li zaposlenike za inovativnost ili za vrijeme provedeno na radnom mjestu. Postoji velika razlika između ovo dvoje.

Što zaposlenici očekuju od nadređenih ?

Nagrađivanje zaposlenika treba se bazirati na sustavu koji jasno prepoznaje i vrednuje ponašanja koja idu na koristi tvrtki. Na tom popisu se mogu  naći poboljšanje odnosa sa klijentima, snalaženje u kritičnim situacijama ili pomaganje drugim zaposlenicima u usavršavanju njihovih vještina.

S druge strane, morate znati da i sami zaposlenici imaju određena očekivanja od svojih šefova. Ukoliko su takva očekivanja ispunjena, osjećaju se zadovoljnije na radnom mjestu i motiviranije za izvršavanje zadataka.

Tako prije svega očekuju da nadređeni ima dobre organizacijske sposobnosti te da zna točno objasniti koje poslove treba odraditi. Na taj način stvaraju se preduvjeti za uspješno izvršavanje poslovnih zadataka. Također, od managera očekuju i pomoć kada se nađu u situaciji koju ne mogu sami riješiti. Pružanjem savjeta, voditelj ili šef pokazuje da je zainteresiran i za zaposlenika i za posao koji obavlja.

Uz to, zaposlenici očekuju voditelja sa jasnim stajalištima, koji svojim ponašanjem predstavlja viziju tvrtke te se jednako ophodi i sa podređenima i sa nadređenima. Dobar voditelj je i pošten, zna motivirati zaposlenike, jednostavno rješava konfliktne situacije unutar poslovnog tima, u stanju je saslušati druge te donijeti objektivno mišljenje i pravedno rješenje bilo kojeg problema.

Kako povećati motivaciju zaposlenika?

Dakle, nagrađivanje zaposlenika treba se bazirati na kvalitetnom sustavu rada koji povećava njihovu motiviranost i prepoznaje ključna ponašanja za dobrobit tvrtke. Sada kada smo pojasnili što zaposlenici točno očekuju od nadređenih, puno je jednostavnije dati i konkretne savjete kako povećati njihovu motiviranost za izvršavanje poslovnih zadataka.

Svaki zaposlenik očekuje jasne radne upute i opis radnog mjesta. Na taj način postavljaju se jasne granice između toga koje radne zadatke svaki zaposlenik obavlja. Istovremeno, uklanja se mogućnost bilo kakvih nedoumica, rasprava ili prebacivanja odgovornosti za loše rezultate među zaposlenicima.

Na popisu ključnih pitanja za povećavanje motivacije zaposlenika nalazi se i transparentnost organizacijske strukture. Naime, kako bi se svakom članu poslovnog tima omogućili uvjeti za samostalan rad, nužno je jasno definirati njihovo područje rada i odgovornosti.

Motivacija zaposlenika uvelike ovisi i o stilu vođenja unutar odjela u kojem rade te tvrtke generalno. Pri tome je velik naglasak na kooperativnom stilu vođenja u kojem je svaki član poslovnog tima na vrijeme upoznat sa ciljevima i zahtjevima tvrtke. Ukoliko su takvi zahtjevi na pravi način i u pravo vrijeme iskomunicirani te prihvaćeni od strane zaposlenika, stvara se okružje povjerenja.

Financijske nagrade i nematerijalni poticaji

Nagrađivanje zaposlenika obuhvaća dvije osnovne vrste nagrada; materijalne i nematerijalne poticaje. Uz kvalitetnu plaću za odgovorno obavljanje posla, rad svakog zaposlenika može se vrednovati i različitim dodatcima na plaću u vidu bonusa, stimulansa i ostalih varijabilnih dijelova plaće.

S druge strane, nematerijalni poticaji odnosno nefinanicijske nagrade odnose se na proširenje ovlasti, priznanja te mogućnost za razvojem i usavršavanjem. Svi ovi poticaji su nagrada za dobru ocjenu obavljenog posla. Jedan od primjera nematerijalne nagrade je interna ili ektsterna obuka. Naime, ukoliko se članovima poslovnog tima omoguće nove informacije i znanja vezana uz proizvode i usluge tvrtke, oni mogu još kvalitetnije obavljati svoje radne zadatke. Na taj način postaju samouvjereniji u poslu te postižu još bolje rezultate.

Zaposlenicima koji žele napredovati, koji se iskažu na projektu ili posluže kao dobar primjer komunikacije s klijentima i rješavanja problema, treba pružiti i mogućnost internog napredovanja.

Veća motivacija kao rezultat dobrih uvjeta rada

Motivacija nije karakterna crta i na nju se može lako utjecati ponašanjem nadređenih, i u pozitivnom i negativnom smislu. Upravo zato, glavni cilj kvalitetnog sustava motivacije i nagrađivanja zaposlenika je potaknuti ih na proaktivno djelovanje u ostvarivanju ciljeva tvrtke.  Na takav način postaju svjesni da se njihov rad vrednuje te da većim trudom i angažmanom pridnose čitavom poslovnom kolektivu.

Nadamo se da smo vam pomogli sa ovim savjetima kako uspostaviti dobar sustav motivacije i nagrađivanja zaposlenika. A ako vam treba preporuka kako pojednostaviti obračun putnih troškova, jednostavno uključite Gooma sustav.