Kreiranje putnog naloga

Primjer:

Djelatnik tvrtke upućen je na službeni put na Hvar sa kratkim sastankom u Splitu, kamo će otputovati avionom, potom trajektom na Hvar, a u povratku za Zagreb koristit će autobus.

Kod izbora opcije Novi službeni put otvara se novi putni nalog koji se automatski popunjava podacima o korisniku:

  • naziv tvrtke,
  • ime i prezime korisnika,
  • radno mjesto,
  • mjesto izdavanja
  • datum izdavanja putnog naloga.

Zadnja dva navedena polja je moguće mijenjati, dok se ostala polja popunjavaju na temelju vrijednosti upisanih u postavama korisnika.

U zaglavlju putnog naloga potrebno je odabrati sva vozila koja će se koristiti tijekom putovanja  putem padajućeg izbornika, u kojem se označavaju sva prijevozna sredstva koja će se koristiti tijekom putovanja.

Prilikom odabira vozila moguće je odabrati već upisan automobil ili unijeti novi automobil pomoću opcije Dodaj vozilo.

Prilikom kreiranja putnog naloga, potrebno je odabrati sva planirana vozila koja će se koristiti tijekom putovanja, dok će se prilikom izrade samog putnog računa, definirati vozila koja su korištena po pojedinim relacijama.

Svrha putovanja je obvezno polje, te ukoliko se ne popuni, putni nalog neće moći biti spremljen.

Ukoliko se isplaćuje predujam za službeni put, iznos i valutu je potrebno unijeti u predviđena polja.

U redcima putnog naloga kod unosa lokacija, potrebno je upisati naziv odredišta i odabrati državu iz padajućeg izbornika.

Vrijeme polaska i vrijeme povratka je potrebno unijeti samo za početnu i zadnju lokaciju.

Moguće je dodati neograničen broj odredišta putem oznake Dodaj odredište, dok se brisanje odredišta vrši putem oznake Obriši odredište.

Po završetku unosa, putni nalog je potrebno spremiti. Ukoliko program ne dopušta spremanje potrebno je provjeriti da li su datumi ispravno uneseni (datum polaska ne može biti prije datuma povratka) i da li je unesena svrha putovanja.