Naravno da ne morate. I putni nalog i putni račun se mogu napraviti bez procesa odobravanja.