Korisnički profil

Treća opcija u izborniku je Profil koja nudi pregled podataka o korisniku. Na dnu se nalazi prozor sa podacima o unesenim vozilima. Izborom oznake + otvara se prozor za unos novog vozila.