Svaki putni nalog, moguće je duplicirati pomoću opcije „Dupliciraj putni nalog“, čime će se automatski duplicirati i nalog i račun.

Prilikom izmijene datuma, potrebno ih je promijeniti i na putnom nalogu i na putnom računu.

Ukoliko program ne dopušta spremanje, provjerite da li su datumi polaska i povratka ispravno naznačeni, da li je upisana svrha putovanja i izvješće s putovanja.