Dashboard

Po ulasku u aplikaciju, otvara se nadzorna ploča:

U zaglavlju forme je brzi izbornik filtera:

  • Korisnik – administratori podataka, te administratori sustava imaju mogućnost odabira filtera korisnika. Ostali vide samo svoje troškove.
  • Vrsta troška – odabir filtera vrsta troška

Uz prikaz ukupnih putnih troškova te broja putnih troškova, na ostalim dijelovima nadzorne ploče, dan je kalendarski prikaz putova, te grafički prikaz po vrstama troška.