Varijante odobravanja

Za svaki od modula, moguće je definirati neograničen broj varijanti odobravanja, sa neograničenim brojem razina odobravanja.

Pomoću varijanti odobravanja definiraju se različiti tijekovi procesa odobravanja za npr. odjele unutar poduzeća.

gooma-varijante-odobravanja

Varijante se mogu postaviti za samo jedan modul, npr. Putne račune ili Putne naloge.

Svaka varijanta odobravanja mora imati minimalno jednu razinu odobravanja.

Ukoliko tvrtka nema odobravanje u svom poslovnom procesu, a želi pratiti rok predaje Putnog računa, te koristiti funkcionalnost notifikacija za predaju Putnog računa potrebno je postaviti jednu varijantu odobravanja koju će nazvati npr. Predan putni račun.

Ukoliko tvrtka želi pratiti i statuse isplate Putnih računa, tada je potrebno postaviti i dodatnu razinu odobravanja Plaćeno koju će ažurirati odgovorna osoba po isplati putnog troška.

gooma-isplata-putnog-troška

U zaglavlju forme je brzi izbornik filtera:

  • Korisnik – administratori podataka, te administratori sustava imaju mogućnost odabira filtera korisnika. Ostali vide samo svoje troškove.
  • Vrsta troška – odabir filtera vrsta troška

Uz prikaz ukupnih putnih troškova te broja putnih troškova, na ostalim dijelovima nadzorne ploče, dan je kalendarski prikaz putova, te grafički prikaz po vrstama troška.